Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Uterin septum gebelikte düşük veya erken doğum ile sonuçlanabilen bir uterus anomalisidir. Özellikle büyük septumlarda bu riskler dahada artar. Gebelik öncesi tesbit edilen vakalarda bu riskleri azaltmak için histeroskopi eşliğinde septum yapısı kesilerek açılır ve uterus kavitesi genişletilir. Bu sayede gebeliğin sonuca ulaşma şansı artar.

YOUTUBE KANALIMIZ

OPERATİF HİSTEROSKOPİ T ŞEKLİNDE UTERUS

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

T şeklinde uterus özelikle gebelik sırasında dietilstilbestrol kulanan annelerin bebeklerinde gördüğümüz bir yapıdır. Günümüzde oldukça az rastlanmaktadır. Uterus kavitesi oldukça dar olup bu vakalarda da düşük veya erken doğum sıklığı artmaktadır. Bu vakalarda histeroskopi eşliğinde yan duvarlar açılarak rahim içi genişletilmiş olur.

YOUTUBE KANALIMIZ

DİAGNOSTİK LAPAROSKOPİ ENDOMETRİOZİS

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Endometriozis özellikle pelvik bölgelerde daha sık gördüğümüz bir patolojidir. Aktif lezyonlar görülebileceği gibi aktivitesini yitirmiş lezyonlar yada değişik derecede yapışıklıklar gözlenebilir. İleri evrelerde çikolata kisti dediğimiz endometriomalar ve yaygın yapışıklıklar görülmektedir. Laparoskopik tedavide kistler kapsülü soyularak çıkarılmakta, yapışıklıklar açılmakta ve lezyonlar koterize edilmektedir.

YOUTUBE KANALIMIZ

HİSTEROSKOPİK MYOMEKTOMİ

Doç. Dr. Aydın Köşüş - Doç. Dr. Nermin Köşüş
2019

Submüköz miyom dediğimiz rahim kanalındaki miyomlar aşırı kanamalara neden olabilen patolojilerdir. Bu miyomlar histeroskopi eşliğinde kesici aletler yardımıyla kesilerek çıkarılmaktadır. Büyük miyomlara bazen ikinci bir seans gerekebilir. Çok büyük miyomlarda ise operasyon öncesi 1 ay boyunca verilen bir ilaç tedavisi ile miyom boyutları küçültülerek operasyon riskleri azaltılabilir.

YOUTUBE KANALIMIZ

LAPAROSKOPİK KROMOTUBASYON (METİLEN MAVİSİ İLE TÜPLERİN KONTROLÜ)

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Tüpleri tıkalı olan ve çocuk isteği olan hastalarda eğer rahim filminde uçlarda tıkanıklık tesbit edikirse hem bunun tanısının netleşmesi hemde tahim uçlarının aynı seansta açılması için laparoskopi uygulanır. Bu esnada tüplerden geçişin tesbit edilmesi için metilen mavisi dediğimiz bir solusyon rahim ağzından verilirken bir taraftanda tüplerden karın içine gelip gelmeyeceği takip edilir.

YOUTUBE KANALIMIZ

DİAGNOSTİK HİSTEROSKOPİ HEMATOMETRA

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Rahim ağzında darlık yada tıkanıklık olan hastalarda adet kanının rahim içinde birikmesine bağlı olarak hematometra dediğimiz patoloji oluşur. Bu durumlarda rahim iç zarı dediğimiz endometrium zarar görür.Bu nedenle bu tür durumlarda rahim içindeki kan boşaltılarak rahim ağzını tıkanmasına neden olan patoloji ortadan kaldırılır.

YOUTUBE KANALIMIZ

HİSTEROSKOPİK ENDOMETRİAL REZEKSİYON VE ABLASYON

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Adet kanaması çok olan hastalarda histeroskopi ile rahim içinden hem biyopsi yapmak hemde kanamayı azaltmak için endometriyal rezeksiyon yapılır. Yine kanaması çok olan hastalarda biyopsi sonucu normal ise histeroskopi eşliğinde endometriyal ablasyon uygulanır. Özellikle ablasyon yapılacak hastalarda rahim içinden kaynaklanan malign oluşumlar ekarte edilmelidir.

YOUTUBE KANALIMIZ

ENDOMETRİAL POLİP (HİSTEROSKOPİK GÖRÜNÜM)

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Endometriyal polipler rahim içinden kaynaklanan genellikle iyi huylu yapılardır. Genellikle herhangi bir semptom vermezler. Ultrason kontrolü sırasında tesadüfen tesbit edilirler. Tesbit edildiğinde histeroskopi ile kesilip çıkarılarak patolojik incelemeye gönderilmesi uygun olan tedavi yöntemidir.

YOUTUBE KANALIMIZ

HİSTEROSKOPİK ADEZYOLİZİS ( RAHİM İÇİ YAPIŞIKLIK AÇILMASI)

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Geçirilmiş küretaj ve diğer rahim içi işlemlerde, endometrit denilen enfeksiyonlar sonrasında bazen rahim içinde yapışıklıklar oluşur. Kronik endometrit ve buna bağlı adhezyon (rahim içi yapışıklık) gelişen hastada histeroskopik adezyolizis (yapışıklıkların açılması) işlemi uygulandı ve sonrasında antibiyotik tedavisine başlandı.

YOUTUBE KANALIMIZ

HİSTEROSKOPİK POLİPEKTOMİ ( HYSTEROSCOPIC POLYPECTOMY)

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Bazı hastalarda rahim içinden kaynaklanan polip dediğimiz iyi huylu yapılar gözlenir. Daha önce probe küretaj yapılan hastanın patoloji sonucu polip gelmesi üzerine histeroskopi yapıldı. Operatif histeroskopi ile sağ ve sol duvardaki polip parçaları rezektoskop ile rezeke edildi. Histeroskopik polipektomi poliplerin çıkarılmasında altın standarttır.

YOUTUBE KANALIMIZ

ENDOMETRİYAL POLİP GÖRÜNÜMÜ

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Endomteriyal polipler rahim içinden kaynaklanan iyi huylu yapılardır. Genelde herhangi bir semptom vermez. En sık kanama düzensizliğine neden olur. Operatif histeroskopi dediğimiz kameralı bir yöntemle rahim içine girilerek polip çıkarılır. Histeroskopik polipektomi poliplerin çıkarılmasında altın standarttır. Bu videonun devamı bir sonraki videodadır.

YOUTUBE KANALIMIZ

ENDOMETRİYAL POLİP ÇIKARILMASI

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Endomteriyal polipler rahim içinden kaynaklanan iyi huylu yapılardır. Operatif histeroskopi dediğimiz kameralı bir yöntemle rahim içine girilerek polip çıkarılır. Rezektoskopla kesilerek rahim dışına alınır ve patolojik incelemeye gönderilir. Histeroskopik polipektomi poliplerin çıkarılmasında altın standarttır.

YOUTUBE KANALIMIZ

MİRENA (HORMONLU SPİRAL) HİSTEROSKOPİK GÖRÜNÜMÜ

Doç. Dr. Nermin Köşüş - Doç. Dr. Aydın Köşüş
2019

Mirena hormonlu spiral dediğimiz spiraldir. Rahim içerisine düşük miktarda ve sürekli hormon salgılar. Spiralin takılması sırasında bazen aşırı itilmesi yada yerleştiğinden emin olmak için bir kaç kez itilmesi spiralin dönmesine neden olabilir. Bu videoda mirenanın histeroskopik görünümünü izleyeceksiniz.

YOUTUBE KANALIMIZ

Ankara Jinekolog İletişim Bilgileri

Telefon:(312)285-85-88
Email: nerminkosus@gmail.com
Website: www.drnerminkosus.com

Ankara Ticaret Merkezi,
Kızılırmak Mah,
1450 sok,
B Blok No:4,
Çukurambar/Çankaya,
ANKARA

Ankara Kadın Doğum Uzmanı Web Sitelerimiz

www.aydinkosus.com

www.jinekologankara.com

www.ankaratupbebekuzmanlari.com