<

Sezeryan doğumdan sonra normal doğum olur mu?


sezeryan sonrası normal dogum-ssvd

Sezeryan Sonrası Normal Doğum (SSVD) Nedir?


Sezaryen anne ve bebek sağlığı açısından gerektiğinde başvurulan, bebeğin ameliyatla karından çıkartıldığı bir yöntemdir. SSVD ise sezeryandan sonra normal doğum yapılması anlamına gelir. Sezaryen gerektiğinde anne ve bebek açısından oldukça hayat kurtarıcıdır. Ancak her ameliyatta olduğu gibi gerekli hallerde başvurulmalıdır.

Günümüzde ülkemizde ve tüm dünyada sezeryan oranları oldukça yükselmiştir. %10-15 olması gereken sezeryan oranlarının ülkemizde %20-80 arasında değiştiğini görüyoruz. Doğumevlerinde bu oranlar %20 civarında iken, özel hastanelerde %80’lere kadar çıkabilmektedir.

Sezeryan doğum yapanların büyük çoğunluğunu daha önce sezeryan olmuş hastalar oluşturmaktadır. Bu nedenle sezeryan oranlarını düşürmede, öncelikli hedef kitle, daha önce sezeryan doğum yapan hastalar olmalıdır. Bu noktada uygun olan hastalar normal doğumun riskleri konusunda bilgilendirilmeli ve bu riskler hasta tarafından kabullenilmelidir. Dikkatli yapılacak takipler ile bu riskler en aza indirgenirken hiçbir zaman sıfır riskten bahsetmek mümkün olmaz.

Normal Doğum mu Sezaryen mi?


Normal doğum anne ve bebek açısından öngörülen bir risk yoksa elbette en doğal olanıdır. Normal doğum uzun bir süreç olmasına rağmen değişik tedavilerle yada epidural anestezi dediğimiz yöntemle doğum ağrıları azaltılabilmektedir. Doğum sonrası yara iyileşmesi çok daha hızlı olup hasta çok çabuk bir şekilde sosyal yaşantısına dönebilmektedir. Bebeği ile daha rahat ilgilenebilmektedir. Tabiiki uzun bir süreç olmasından dolayı anne ve bebekle ilgili riskler sezaryen doğuma göre biraz daha fazladır. Ancak dikkatli yapılan bir takiple riskler en aza indirilir.

Doğum paketleri adı altında sadece doğumu içeren paketler yada gebeliğin başından itibaren gebelik takibi ve doğumun birlikte olduğu paketler sunulabilmektedir. Hastaların bu noktada doğum paketi yaptıracakları merkezle detaylı bir şekilde görüşmeleri daha sonra oluşabilecek rahatsızlıkları ortadan kaldıracaktır.

Sezaryen ise büyük bir ameliyat olup sadece anne ve bebek açısından bir risk tesbit edildiğinde yapılmalıdır. Sezaryen doğum sonrası ağrılar daha fazla olup hastanın sosyal yaşantısına dönmesi daha uzun sürmektedir. Bebeği ile tek başına yeteri kadar ilgilenemez. Sezeryan doğumdan sonra enfeksiyon ve kanama riski normal doğuma göre oldukça fazladır. Bunlara bir de anestezi riskleri eklenmektedir.

Normal doğum yada sezaryan tercihi yapmayı düşünürken bütün bu faktörlerinde göz önünde bulundurulması önemlidir.

Sezaryen sonrası normal doğum hangi durumlarda yapılamaz?


Daha önce sezeryanda rahmin dikine kesildiği olgularda bir sonraki doğumun sezeryan olması önerilmez. Çünkü bunlarda rahmin normal doğumda yırtılma(rüptür) ihtimali oldukça yüksektir.

Rahimde miyom alınan olgularda ciddi doku defektleri oluşması ve kesinin düzensiz olması nedeniyle yara iyileşmesi yeteri kadar olmaz ve yine yırtılma riski artar.

Çatı darlığı nedeniyle sezeryan olanlarda,

Çoğul gebeliklerde,

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı olanlarda,

Rahimlerinde şekil bozukluğu olanlarda sezeryan sonrası normal doğum düşünülmez.

Önceki doğumundan 12 aydan az süre geçenlerde, 4000 gr üzeri bebeklerde, 40 yaş üstü gebelerde ve 40 haftayı geçen gebelerde SSVD rüptür riski bir miktar artar. Bu hastalarda iyi bir değerlendirmeden sonra karar vermek gereklidir.

Sezaryen sonrası normal doğumun riskleri nelerdir?


Sezeryan sonrası vajinal doğumun en önemli riski rahim yırtılmasıdır. Yatay kesi ile yapılan sezeryanlarda rahmin yırtılma riski %1’ den azdır. Ancak rahimde yırtılma olur ve farkedilmezse bebekle yada anne ile ilgili problemler yaşanabilir. Çok ciddi yırtık olanlarda rahmin alınması, damar yaralanmaları, aşırı kanama ve kan verilmesi ihtiyacı olabilir.

SSVD işleminde epidural anestezi rahim yırtılmasını maskeleyebileceğinden dolayı önerilmez. Sancısı kendiliğinden başlamayan hastalara suni sancı uygulanabilir. Doğum öncesi hasta ve yakınları tüm olası riskler hakkında bilgilendirilmeli ve onam formları doldurulmalıdır.

Sezaryen sonrası normal doğumda başarı oranları yüksek midir?


Sezeryan sonrası normal doğum yapanlarda yada öncesinde normal doğum yapmış olanlarda SSVD başarı oranları oldukça yüksektir. Hiç normal doğumu olmayanlarda ise başarı oranları bir miktar düşer. Sezeryan sonrası vajina doğumun başarı oranları %70 civarındadır. Hastaların %30 unda genelde rahimde yırtılma şüphesi veya başka bir nedenle sezaryene dönülür. Bu durumda ameliyathaneye hasta acil koşullarda alınır.

SSVD yapılacak hastanede bir ameliyathanenin ve ameliyat ekibinin hazırda beklemesi, kan merkezinin olması, doğumhane ekibinin SSVD konusunda tecrübeli olması ve yoğun bakım takip sisteminin bulunması gereklidir.

SSVD Oranlarını arttırmak için neler yapılabilir?


Öncelikle bilinmelidir ki doğumu yapacak olan gebedir ve gebe kendi doğumunun sorumluluğunu almalıdır. Gebe SSVD için istekli olmalıdır. Gebelik sırasında normal doğuma yönelik egzersizlerle normal doğuma hazırlanmalıdır. Doğum sürecinde hekiminin kararlarına uymalı, hekiminin kararlarını sorgulamamalı ve itirazda bulunmamalıdır. Hekiminin, kendisi ve bebeğinin sağlığı için uğraştığını unutmamalıdır. Hekimde hastasının duygularını, hassasiyetlerini göz önünde bulundurmalı, her devrede muhakkak hastayı bilgilendirmelidir. İyi bir iletişim her şeyin anahtarıdır.

Bir diğer mesele adli vakalardır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı sezeryan sonrası normal doğum yaptıran doktorların arkasında olmalı, normal doğumdan kaynaklanacak sorumlulukları bakanlıkta paylaşmalıdır. Normal doğumun ne kadar zor bir süreç olduğu düşünülecek olursa Sağlık Bakanlığının da özel hastanelere doğum için yapılan ödemeler konusunda daha hassas davranması gerektiği bir aşikardır.

Artık “sezeryan doğum yapan normal doğum yapabilirmi” sorusunu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Gebeler “rüyada sezeryan doğum yaptığını görmek” yerine artık “sezeryan sonrası normal doğum” yaptığını hayal etme pozisyonuna gelmiştir. Artık SSVD oranlarını arttırarak gelecekte daha sağlıklı nesiller elde etmek için neler yapabiliriz konusunu tartışıyoruz. Bu konuda hasta, doktor ve bakanlık ele ele vermeli ve riskleri paylaşmalıdır.

Sezeryan sonrası normal doğum fiyatları (ssvd fiyatları) nasıldır?


Sezeryan sonrası muayene ücretleri muayene olacağınız hekimin ünvanına, çalıştığı yere, bulunduğunuz şehire ve semte göre pek çok faktöre göre değişiklik gösterir. Ankara da ssvd ücretleri 5000-10000 tl arasında değişmektedir. Ankara ssvd fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gebelikte Görülen Şikayetler

Kliniğimizde

Kliniğimizde gebelik takibi 4 boyutlu ultrason ile yapılmaktadır. Gebelikle ilgili tüm testler, detaylı ultrason (radyoloji uzmanı tarafından), bebek kalp grafileri kliniğimizde yapılmaktadır.

Ankara Gebelik Takibi İletişim Bilgileri

Telefon:(312)285-85-88
Email: nerminkosus@gmail.com
Website: www.drnerminkosus.com

Ankara Ticaret Merkezi,
Kızılırmak Mah,
1450 sok,
B Blok No:4,
Çukurambar/Çankaya,
ANKARA