Çipbebek Tedavisi Ankara

  Çipbebek tedavisi Ankara; infertilite tedavisinde başvurulan bir yöntemdir. Mikro çipli aşılama veya tüp bebek tedavisi olarak da bilinen bu yöntem, üremeye yardımcı tedaviler kapsamında başvurulan bir uygulama olarak karşımıza çıkar. Son yıllarda git gide daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan çipbebek tedavisi, tüp bebek ve aşılama tedavileri esnasında, sperm seçme sürecini değiştirmektedir. Çipbebek tedavisinde kullanılan sperm çipleri sayesinde, kalitesi daha yüksek olan spermleri diğerlerinden ayırt etmek mümkün hale gelmiştir. Tüp bebek tedavisinde erkekten alınan spermlerin kalitesini artıran bu yöntem sayesinde, gebe kalma ihtimali artırılmaktadır.

  Yazımızın devamında çipbebek tedavisi ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ankara çip bebek tedavisi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Doç. Dr. Nermin Köşüş’ten randevu alabilirsiniz.

  Çipbebek Tedavisi Ankara Nedir?

  Çip bebek tedavisi, üremeye yardımcı yöntemler arasında en gelişmiş ve güncel uygulamalardan bir tanesidir. Aşılama ve tüp bebek tedavisi gibi üremeye yardımcı yöntemler esnasında, erkekten alınan sperm hücrelerinin daha kaliteli olmasını sağlar. Özellikle erkeklerde spermle ilgili sorunlar nedeniyle olarak ortaya çıkan kısırlık probleminin tedavisinde, çipbebek yöntemi umut vadeden bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar.

  Erkeklerde kısırlığa yol açan en temel faktörler, genellikle spermde görülen kalite düşüklüğü ile ilgilidir. Sperm sayısı, morfolojisi ve hareketliliği, sperm kalitesini etkiler. Sperm sayısının az olması, sperm hareketliliğinin düşük olması ve spermde morfolojik bozukluklar olması, infertiliteye neden olabilir. Bu durumda, gebelik şansının artırılabilmesi için en kaliteli spermlerin erkekten alınması gerekir. Çipbebek tedavisi esnasında kullanılan sperm çipleri, yumurtayı dölleyebilecek kapasitedeki spermlerin seçilimini kolaylaştırır.

  Mikroçip Tüp Bebek Yöntemi Nedir?

  Tüp bebek tedavisinde, kadından alınan yumurta hücreleri, erkekten alınan sperm hücreleri ile laboratuvar ortamında döllenir. Bu döllenme işleminin gerçekleştirilebilmesi için baba adayından sperm toplanması gerekir. Alınan spermler, laboratuvar ortamında özel kimyasallar ile yıkanarak, daha kaliteli hale getirilir. Ancak bazı hastalarda, laboratuvarda uygulanan işlemlere rağmen, sperm kalitesi istenilen oranda artırılamayabilir. Çipbebek tedavisi, erkekten sperm toplama işlemi esnasında kullanılan sperm çipleri sayesinde, en kaliteli spermlerin tespit edilmesini sağlar. Tüp bebek tedavisinde kullanılan sperm kalitesi arttıkça, gebelik şansı da yükselir. Bu nedenle, çipbebek tedavisi, gebelik ihtimali üzerinde oldukça olumlu bir etki yapar.

  Çipbebek Tedavisi Nasıl Uygulanır?

  Çipbebek tedavisi, aşılama ve tüp bebek gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinde kullanılan bir tedavi seçeneğidir. İnfertilite görülen çiftlerde, döllenmenin sağlanabilmesi için erkekten alınan spermlerin kalitesi büyük önem taşır. Çipbebek tedavisinde kullanılan çipler sayesinde, sperm toplama sürecinde en kaliteli spermlerin seçilmesi mümkün hale gelmiştir.

  Mikro çip veya sperm çipi olarak adlandırılan bu çipler, yumurtayı dölleme kapasitesi bulunan spermlerin, kalitesi düşük olan spermlerden ayrıştırılmasını sağlar. Böylece, DNA’sında bozukluk olan spermler, sperm toplama sürecinde saf dışı bırakılmış olur. Çipler tarafından gerçekleştirilen bu ayrıştırma işlemi, vücuttaki doğal işleyişin taklit edilmesi üzerine kuruludur. Süzgeç görevi gören sperm çipleri, kalitesiz spermlerin elenmesini sağlar. DNA’sı sağlıklı olan spermler ise ayrı bir alanda depolanır.

  Erkekten mikroçip yöntemi ile sperm toplanması ile beraber, kadınlarda da kullanılan fertilite ilaçları ile ovülasyon uyarılır. Aşılama tedavisi uygulanacak olan hastalarda, yumurtalıkların içerisinde bulunan foliküllerin, 16-20 mm boyutuna ulaşmasının akabinde, çatlatma iğnesi yapılır. Yumurtaların gerekli olgunluğa erişmesi ile beraber, sperm çipleri kullanılarak seçilmiş olan kaliteli spermler, rahme yerleştirilir. Bu sayede, yumurtalıklardan bırakılan olgunlaşmış yumurta ile bu kaliteli spermlerin bir araya gelmesi sağlanır.

  Ankara çipbebek tedavisi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Doç. Dr. Nermin Köşüş’ten randevu alabilirsiniz.

  Mikroçip Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Çipbebek tedavisinin tüp bebek yöntemi içerisinde kullanılacağı durumlarda, erkekten toplanan kaliteli spermler ile kadından alınan yumurta hücreleri, laboratuvarda bir araya getirilir. Sperm çipleri ile seçilen kalitesi yüksek spermler, mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurta hücrelerinin içerisine yerleştirilirler. Bu sayede döllenen yumurtalar, belirli bir süre daha laboratuvar ortamında gelişimlerine devam eder. Gerekli olgunluğa ulaşan embriyolar, embriyo transferi denilen bir işlem ile anne rahmine yerleştirilirler.

  Ankara Çipbebek Tedavisi Fiyatları 2021

  Çipbebek tedavisi, üremeye yardımcı yöntemler arasında en güncel tedavi seçeneklerinden bir tanesidir. Farklı üremeye yardımcı yöntemler içerisinde başvurulan bir yöntem olan çipbebek tedavisi planı, hastalar özelinde yapılır. Bu nedenle, tedavi süreci ve fiyatları değişebilir. Ankara çipbebek tedavisi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir ve randevu alabilirsiniz.