Düşük Tedavisi Ankara

  Düşük tedavisi Ankara; hem düşük riski bulunan hastalarda, hem de düşük gerçekleştirmiş olan hastalarda başvurulan tedavi işlemlerini kapsar. 20 haftadan önce ve bebek henüz 500 gr ağırlığına ulaşmadan sonlanan gebelikler, düşük olarak adlandırılır. Düşüğe neden olan, birçok farklı faktör bulunur. Ancak, özellikle hamileliğin ilk üç ayında meydana gelen düşüklerde, en sık karşılaşılan faktör, bebekte mevcut olan kromozom anomalileridir. Bazı vakalarda, iki veya daha fazla hamilelik, üst üste düşükle sonuçlanabilir. Bu durum, tekrarlayan düşük olarak adlandırılır. Düşük tedavisinde, düşüğe neden olan faktörlerin tespit edilmesi gerekir. Ayrıca, anne sağlığını korumak adına, düşük yapan hastalarda kürtaja başvurmak da gerekebilir.

  Yazımızın devamında düşük tedavisi ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ankara düşük tedavisi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Doç. Dr. Nermin Köşüş’ten randevu alabilirsiniz.

  Düşük Nedir?

  Düşük; anne karnındaki bebeğin, gelişimini tamamlayamadan ve dış dünyada tek başına yaşama uygun hale gelmeden, gebeliğin sonlanmasıdır. Ortalama 40 hafta süren gebelik sürecinde, 20. haftadan önce hamileliğin sonlanması, düşük olarak adlandırılır. Aynı zamanda, bebeğin kilosunun 500 gramın altındayken gebeliğin sonlanması da, düşük olarak tanımlanır. Gebeliğin ilk üç ayında gerçekleşen düşükler, erken düşük olarak adlandırılır ve düşüklerle en sık, bu dönem içerisinde karşılaşılır. Gebeliğin 3. ayından sonra karşılaşılan düşükler ise geç düşük olarak adlandırılır.

  Abortus olarak da bilinen düşük durumunda, gebelik canlı doğumla sonuçlanmaz. Çünkü henüz, bebeğin dış dünyada yaşaması için gerekli olan gelişimsel şartlar sağlanamamıştır. İkiden daha fazla gebeliğin düşükle sonuçlanması, tekrarlayan düşük olarak adlandırılır. Bu durumda, canlı doğuma ulaşılabilmesi için düşüğe neden olan faktörlerin tespit edilmesi gerekir.

  Düşük Neden Olur?

  Özellikle erken dönem meydana gelen düşüklerde en sık karşılaşılan faktör, bebekte kromozom anomalileri nedeniyle ortaya çıkan, gelişimsel problemlerdir. Bu kromozom anomalileri, genelde yumurtanın döllenme sürecinde, embriyo bölünürken ortaya çıkan hatalar sonucunda meydana gelir. Fetüsteki kromozom sayısının fazla veya eksik olması, bebekte gelişimsel anomali riskini açığa çıkartır.

  Kromozom anomalilerinin yanı sıra;

  • Annede var olan diyabet, tiroid gibi kronik rahatsızlıklar,
  • Hormonal bozukluklar,
  • Enfeksiyon hastalıkları,
  • Genetik hastalıklar,
  • Pıhtılaşma problemleri,
  • Rahim ağzı yetmezliği,
  • Rahim anormallikleri,
  • Rahim içi yapışıklıklar,
  • Rahim içerisinde var olan miyom ve polipler, kısırlığa neden olabilen diğer faktörler olarak karşımıza çıkar.

  Ankara Düşük Belirtileri Nelerdir?

  Düşük, anne adayının sağlığını da riske atan bir durumdur. Bu nedenle düşük vakalarında erken teşhis, oldukça önemlidir. Başlıca düşük belirtileri;

  • Vajinal kanama,
  • Karında ağrı,
  • Mide bulantısı ve kusma,
  • Ateş,
  • Halsizlik hissi,
  • Sırt ağrısı olarak karşımıza çıkar.

  Ankara düşük tedavisi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Doç. Dr. Nermin Köşüş’ten randevu alabilirsiniz.

  Düşük Tedavisi Ankara Nasıl Yapılır?

  Düşük tedavisi;

  • Düşük riski bulunan,
  • Gebeliğin düşükle sonuçlandığı ve
  • Tekrarlayan düşük öyküsüne sahip olan hastalarda, farklı biçimlerde uygulanan tedavi yöntemlerini kapsar.

  Hamilelik sürecinde düşük riskinin bulunması, riskli gebelik olarak adlandırılır. Riskli gebeliklerde, gebelik takibi özel olarak planlanır ve bu alanda uzman hekimlerce gerçekleştirilir. Canlı doğuma ulaşılması için gerekli olan önlemler, kadın doğum uzmanı hekimin yönlendirmeleri ile alınır. Vajinal kanaması olan hastalarda, kanamayı durduran bir ilaç tedavisine başlanabilir. Gerekli görüldüğü durumlarda, anne adayları hastanede müşahede altında tutulabilir.

  Gebeliğin düşükle sonuçlandığı hastalarda, düşüğün tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği, uygulanacak olan işlemler üzerinde oldukça önemli bir değişkendir. Düşüğün tam olarak gerçekleşmediği, tamamlanmamış düşüklerde, kürtaja başvurularak, rahmin temizlenmesi gerekir. Tüm düşüklerin %50’sinde, tamamlanmamış düşüklerle karşılaşıldığı için düşük sonrası kürtaj uygulaması, oldukça yaygın bir işlemdir.

  Tekrarlayan düşük öyküsü bulunan hastalarda ise düşüğe neden olan faktörün tespit edilmesi gerekir. Bu faktörü tespit edebilmek için birçok farklı test ve tetkikten yararlanılabilir. Kan ve idrar testleri, jinekolojik muayene, ultrason ve rahim filmi ile görüntüleme gibi yöntemler, bu süreçte başvurulan işlemler arasındadır.

  Ankara Düşük Tedavisi Fiyatları 2021

  Düşük tedavisi, hastanın mevcut durumuna göre gerçekleştirilen bir tedavi sürecidir. Düşük riski bulunan hastalarda, düşüğün gerçekleşmemesi için bir tedavi planı uygulanır. Gebeliğin düşükle sonuçlandığı hastalarda ise kürtaja başvurmak gerekebilir. Ancak, hangi işlemlere başvurulacağını belirlemek, hastanın muayene edilmesi ve mevcut durumunun anlaşılması ile mümkündür. Bu nedenle, düşük tedavisi süreci hastadan hastaya değişebilir. Bu durum, fiyatlarda da farklılık olmasına neden olabilir. Ankara düşük tedavisi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir ve randevu alabilirsiniz.