Gebelik Takibi Ankara

  Gebelik takibi Ankara; hamilelik süreci boyunca, anne ve bebek sağlığının korunabilmesi için başvurulan muayene ve tetkiklerdir. 9 ay boyunca süren gebelik sürecinde, anne karnındaki bebek, her gün biraz daha gelişerek, dış dünyaya hazır hale gelir. Bu gelişim süreci, anne için de belirli değişikliklerin yaşandığı bir süreçtir. Alanında deneyimi bir kadın doğum uzmanı tarafından gerçekleştirilen gebelik takibi ile bebeğin gelişim süreci ve annenin sağlığı, doğuma kadar takip edilir. Böylece, bebekte ortaya çıkabilecek gelişimsel problemler, gebeliğin oldukça erken safhalarında tespit edilebilir. Anne ve bebek sağlığı için en uygun olan doğum yöntemi de, gebelik takibi esnasında belirlenebilir.

  Yazımızın devamında gebelik takibi ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ankara gebelik takibi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Doç. Dr. Nermin Köşüş’ten randevu alabilirsiniz.

  Gebelik Takibi Ankara Nedir?

  Bebeğin anne karnındaki gelişimini tamamladığı hamilelik süreci, ortalama 40 hafta devam eder. Bu süre zarfında, bebekteki gelişimle beraber, annede de belirli değişiklikler yaşanır. Hamilelik süreci boyunca, hem bebeğin gelişimini takip etmek hem de anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla, gebelik takibine başvurulur.

  Gebelik takibi, alanında deneyimli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerce gerçekleştirilir. Takip süreci, gebelik tanısının konması ile başlar ve belirli aralıklarla başvurulan muayene ve tetkiklerle devam eder. Bu sayede, hem bebekte karşılaşılma olasılığı bulunan gelişimsel anomalilere karşı tedbir alınmış, hem de anne ve bebek sağlığı, doğuma kadar kontrol altında tutulmuş olur.

  Gebelik Takibi Ankara Nasıl Yapılır?

  Gebelik takibi, kadın doğum uzmanı hekimlerce, belirli test ve tetkiklerin yapıldığı rutin muayeneler gerçekleştirilerek uygulanır. Takip süreci, kan ve idrar testleri ile gebelik tanısının konulmasının ardından, başlamış olur.

  Bu süreçte ilk olarak, dış gebelik ihtimalini ortadan kaldırmak adına, birtakım test ve tetkiklere başvurulur. Rahim içerisinde gebelik kesesinin oluşup oluşmadığı, ultrason ile görüntüleme yapılarak, kontrol edilir. Aynı zamanda, kan değerlerinde de hamilelikle uyumlu hormon seviyesi görülen anne adaylarında, dış gebelik şüphesi ortadan kalkar.

  Gebelik takibi esnasında, annede bulunan kronik rahatsızlıklar da, dikkatle ele alınır. Diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, tiroid, guatr, karaciğer hastalıkları gibi hastalıklar, hamilelik süreci için risk barınıdır. Bu nedenle, anne adayı bu hastalıklar yönünden de değerlendirilmeye tabi tutulur. Böylece, mevcut hastalıklara yönelik önlemler, gebelik sürecinin en başından alınmış olur.

  Gebelik takibi sürecinde önemli olan bir diğer konu da, anne ve baba arasında kan uyuşmazlığı olup olmadığıdır. Anne adayının kan grubunun negatif, babanın ise pozitif olduğu durumlarda, bebeğin sağlığını koruyabilmek adına, hamilelik sürecinde kan uyuşmazlığı iğnesi yapılması gerekir.

  Ankara gebelik takibi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Doç. Dr. Nermin Köşüş’ten randevu alabilirsiniz.

  Ankara Gebelik Takibi Ne Sıklıkla Yapılır?

  Gebelik takibi sürecinde uygulanan kontrollerin sıklığı, hamilelik dönemine göre ve gebeliği etkileyebilecek risk faktörlerine göre değişir. Genellikle, hamileliğin ilk 12 haftalık süreci olan 1. trimester döneminde, uzman hekim muayeneleri 2-4 hafta bir kez yapılır. Gebeliğin 28-32. haftaları arasındaki süreçte, rutin kontrol sıklığı genellikle ayda bire düşürülür. Sonrasında 1-2 hafta aralarla değerlendirme yapılır. Ancak, anne ve bebek sağlığı açısından risk oluşturan bir faktörün var olması durumunda, rutin kontrol sıklıkları artırılabilir. Kronik rahatsızlığı bulunan, daha önce düşük geçmişi olan, vajinal kanaması olan, 35 yaşından büyük anne adayları, riskli gebelik takibine alınabilir. Riskli gebeliklerde muayene sıklığı, uzman hekimin değerlendirmesine bağlı olarak belirlenir. Gerekli görüldüğü durumlarda, anne adayı hastanede müşahede altında tutulabilir.

  Ankara Gebelik Takibinde Hangi Testler Uygulanır?

  Gebelik takibi sürecinde en sık başvurulan test ve tetkikler;

  • Ultrason ile görüntülüme ve detaylı ultrason çekimi,
  • İdrar testleri,
  • Kan şekeri ölçümü,
  • Kan sayımı,
  • Hepatit testi,
  • Pap-Smear testi,
  • Kızamıkçık testi,
  • Enfeksiyon hastalıklarına yönelik test ve tetkikler,
  • Tarama testleri,
  • NST testi olarak sıralanabilir.

  Tarama testleri, bebekte ortaya çıkabilecek kromozom anomalilerinin ve nöral tüp defektelerinin tespitine yönelik olarak gerçekleştirilirler. Bu sayede, bebekte görülme riski bulunan down sendromu gibi gelişimsel bozukluklar, gebeliğin oldukça erken dönemlerinde tespit edilebilir.

  Ankara Gebelik Takibi Fiyatları 2021

  Gebelik takibi süreci, hastalar özelinde planlanan bir süreçtir. Takip sürecinde gerekli görülen test ve tetkikler, muayene sıklıkları, hastadan hastaya değişebilir. Bu durum, fiyatlarda da farklılık olmasına neden olabilir. Ankara gebelik takibi fiyatları hakkında detaylı bilgi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve randevu alabilirsiniz.