Makalelerimiz > Tüp Bebek Makaleler > Laparoskopi-Histeroskopi Makaleler > Jinekoloji Makaleler > Gebelik-Doğum Makaleler > Vajinismus Makaleler

Vajinismus, Vajinimus Tedavisi Ankara, Vajinismus Ankara


vajinismus tedavisi ankara

Vajinismus tedavisi nasıl yapılır?


Vajinismus tedavisi başarısı çok yüksek bir durumdur. Tedaviye uyum sağlanması ve devam edilmesi halinde başarı nerdeyse %100’dür. Başarılı bir tedavide ilaçların, cerrahinin, hipnoz-akupunktur vb kompleks tekniklerin yeri yoktur. Tedavinin amacı cinsel ilişkiyi engelleyen vaginayı saran pelvik taban kaslarının istem dışı kasılmasını kontrol altına almaktır. Böylece tamamen ağrısız ve sorunsuz cinsel ilişki mümkün olacaktır.

Vajinismus tedavisi bazı aşamalardan ve basamaklardan oluşur. Aşama kaydedildikçe bir sonraki basamağa geçilir. Hastadan hastaya uygulanacak basamaklar ve geçiş hızı değişmekle beraber kabaca tedavide yapılanlar şunlardır:

Öncelikle çiftlere vajinismusun ne olduğu anlatılır. Vagina anatomisi, istem dışı kasılmanın neden olduğu cinsel ağrı ve ilişkide yaşanan zorluklardan ve bunların nedenlerinden bahsedilir. Böylece hasta vajinismusu bilir, cinsel sağlık konusunda bilgi sahibi olur. Tedavi yöntemleri, vajinismus egzersizleri, aile içi ilişkiler, eşlerin sürecin yönetilmesindeki rolleri anlatılır. Hastanın geçmişi irdelenerek eskiden yaşanmış travmatik olaylar, olumsuz anılar, yanlış bilgilendirmeler, düşünceler, negatif duygular ve vajinismus nedenleri araştırılır. Hastaya genital anatomi ve kızlık zarı hakkında bilgi verilir, kendi anatomisini tanıması için bazı egzersizler öğretilir. Cinsel ilişkinin basamakları, ilk ilişkide oluşabilecek ağrı, hangi ağrının normal olduğu konusunda bilgi verilir. İstemsiz vajinal kasılmayla ilgili, kas kontrolünü sağlayacak şekilde hastaya eğitim verilir. İlişkide ne zaman gevşeme ne zaman kasılma olacağı, gevşeme ve kasılmayı kontrol etme öğretilir. Vaginaya girişi kolaylaştıracak egzersizler (pamuk uçlu çubuk, tampon, parmak egzersizleri, vaginal dilatatörler) hakkında hastaya bilgi verilir. Bir süre sonra vaginaya giriş kolaylaşır ve istemsiz kasılmalar minimuma iner. Çiftlere ağrısız cinsel ilişki için vaginayı ve pelvik tabanı saran kaslardaki gerginliği azaltacak, çiftleri yakınlaştıracak teknikler, dokunma egzersizleri - hassas noktaları tespit etmeyle ilgili eğitim verilir. Tüm bu süreçte cinsel ilişki, tedavi aşamaları tamamlanana kadar yasaklanır.

Vajinismus kendiliğinden düzelir mi?


Vajinismus kendi kendini devam ettiren kısır bir döngüdür. Ağrılı ilişkide olacağını düşünme korku ve gerginliğe, bu da her ilişki denemesinde istemsiz vaginal kasılmaya neden olur. Bu kasılmalar ilişkide ağrıyı artırır, bazen de ilişkinin hiç olmamasına neden olur. Her ilişki denemesinde ağrının olması ve cinsel ilişkide güçlük refleks kasılmaları artırır. Bu da cinsel istekte azalmaya ve kaçınmaya neden olur. Kısır döngü bu şekilde devam eder. Vajinismus istemsiz bir kısır döngü olduğu için, uygun tedavi edilmedikçe kendiliğinden düzelmez. Vajinismustan kaynaklanan ağrı döngüsü genelde giderek kötüleşir, vaginal kasları nasıl gevşeteceğini ve kontrol edeceğini öğrenmedikçe düzelmez. Vajinismus tedavisi başarısı çok yüksektir. Tedaviyle tamamen normal bir cinsel hayat sağlanabilir. Tedavi, bu kısır döngüyü kırar, tam iyileşmeyi sağlar.

Vajinismus tedavisinden sonra tekrarlar mı?


Vajinismus tedavisi ömür boyu kalıcıdır. Tedavi esnasında öğretilenler, vajinismus egzersizleri kalıcı etki bırakır, bu da durumun tekrarlanmasını engeller. Vajinimusun üstesinden gelirken hayat boyu devam edecek bu problemle baş edilebilecek beceriler elde edilir. Bu da kalıcı ağrısız bir çözüm sunar. Vücuttaki istemsiz vaginal kasılmanın üstesinden gelmeyi hasta öğrendiği için, sorunun tekrarlama durumunda hasta tarafından kolayca çözümlenir.

Vajinismus tedavisi ne kadar başarılı?


Vajinismus yüksek oranda tedavi edilebilen bir durumdur. Vajinismus tedavi başarısı, tedaviye sonuna kadar devam eden, verilen egzersizleri ve talimatları tam olarak uygulayan, başka bir komplikasyon olmayan hastalarda %100’e yakındır.

Uzun süredir vajinismusu olanlarda tedavi başarılı olur mu?


Vajinismus tedavi başarısı son derece yüksektir. Vajinismusun süresinin bir önemi yoktur. Pek çok kadın uzun yıllar boyunca uğraştığı vajinismustan inanılmayacak kadar kısa sürede kurtulabilmektedir. Tedavi aşamaları açısından 1 yıldır sorunu olan hastayla 40 yıldır sorunu olan hasta arasında bir fark yoktur. Sadece yaşa bağlı değişikliklerden kaynaklanan farklılıklar olabilir.

Vajinismus tedavisi ne kadar sürer?


Vajinismus tedavisinde tam olarak düzelme ve ağrısız cinsel ilişkinin sağlanması için geçen süre hastalığın şiddetine göre ve eşlerin tedaviye uyumuna göre değişir. Motivasyonu iyi, tedavi sürecinde uyumlu, beraberine ciddi komplikasyon olmayan hastalarda ortalama 2-6 hafta içinde tam düzelme olmaktadır. Vajinismus tedavisi süresini etkileyen en önemli faktör çiftlerin motivasyonu ve sorunu çözme konusunda gösterdikleri istek ve çabadır. Hastanın fiziksel durumu, genel sağlığı, çalışma koşulları, ev-iş-kariyer hayatı, duygusal durumu, eş ve ailenin desteği de tedavi süresini etkiler. Bazı hastalarda süreç, bu nedenlerle biraz daha uzayabilir. Çiftlerin profesyonel destek alması da sorunun çözümü için gereklidir. Vajinismus hastalığı tedaviye rağmen birkaç aydan fazla sürerse beraberinde başka bir sorun olup olmadığına bakılmalıdır.

Vajinismusun şiddeti tedavi süresini etkiler mi?


Vajinismus tedavisinin süresi her zaman vajinismusun şiddetiyle orantılı değildir. Durumun şiddetli olması her zaman tedavinin daha zor olacağı veya daha uzun süreceği anlamına gelmez. Motivasyonu iyi olan çiftlerde yoğun tedaviyle bazen kısa sürede sonuç alınırken, vajinismusu hafif gibi görünen kadınlarda yeterli motivasyon yoksa, tedaviye uyum iyi değilse beklenilenden daha uzun sürede çözülme olabilir.

Vajinismusun ilaçla tedavisi var mı?


Vajinusmus tedavisi için kullanılan bir ilaç yoktur. Bu amaçla kullanılan kas gevşetici, vitamin, ağrı kesici, bitkisel ilaçlar vs faydası olmaz. Vajinismus vaginayı saran pelvik taban kaslarının istemsiz kasılmasından kaynaklandığından bu ilaçların tedaviye bir katkısı yoktur. Ancak bazen lokal anestezi içeren ilaçlar vajinismus tedavisinin bir parçası olarak verilebilir. Bunlar tek başına vajinismusu çözmez ama tedaviye destek sağlayabilir. Deneysel bazı tedavilerde vardır. Bunlardan biri de vaginal kas spazmının çözülmesinde nadir olarak kullanılan botoks uygulamasıdır.

Vajinimusun cerrahi tedavisi var mı?


Vajinismusun cerrahi tedavisi yoktur. Ancak bazı özel durumlarda, kızlık zarında anormallik veya beklenenden fazla kalınlık varsa, vaginada perde vb durum varsa cerrahi olarak düzeltme yapılması gerekebilir.

Vajinismus tedavisi esnasında cinsel ilişki yasak mı?


Vajinismus tedavisi esnasında vaginal ilişkiye girmek yasaktır. Ama bunun dışında cinsellik ve seks yapmak serbesttir. Tedavi tamamlanmadan vaginal ilişki için girişimde bulunmak, tekrar istem dışı kasılmalara, ağrıya neden olabilir, bu da eşlerde hayal kırıklığı, moral bozukluğu ve tedavi için çok önemli olan motivasyonda azalmaya neden olabilir. Bu nedenle vaginayı saran ve istem dışı kasılmaya neden olan pelvik taban kasları tam kontrol altına alınmadan vaginal ilişki denenmemelidir. Eşler diğer şekillerde birbirine yakınlaşabilirler, karşılıklı birbirlerinin hoşuna gidecek dokunma bölgelerini keşfedebilirler.

Erkekler vajinismuslu eşlerine tedavi süresince nasıl yardımcı olabilir?


Bazen erkekler vajinismusun kadından kaynaklanan bir sorun olduğunu, kendisinin bu konuyla ilgili yapabileceği bir şey olmadığını düşünür. Ancak vajinismus sadece kadının problemi değildir, çiftin beraber sorunudur.

Erkekler eşlerine tedavi süresince pek çok açıdan yardımcı olabilirler. Vajinismus hakkında bilgi sahibi olarak tedavi sürecinin yönetilmesinde hem fiziksel hem duygusal olarak eşlerine destek olabilirler. Eşlerini daha pozitif yönde etkileyerek tedavi sürecinin hızlanmasını ve sürenin kısalmasını sağlayabilirler. Zaten en önemli nokta tanı konulup tedavi başlanmasıdır, sonrasında sebat edildiğinde başarı ihtimali çok yüksektir.

Öncelikle erkekler eşlerine destek olmalı, karşılıklı sevgiyle duygusal bağlarını güçlendirmelidirler. Kadınlar tedavinin bazı basamaklarında yalnız olmak isteyebilirler, bazı durumlarda ise eşleriyle beraber programı uygulamak isteyebilirler. Erkek eşine hangi aşamada yanında olmasını istediğini, nasıl yardımcı olabileceğini sormalıdır, onu cesaretlendirmelidir. Eşin desteği tedavinin başarısında çok önemlidir. Tedavi basamakları aşıldıkça küçük hediyeler alınması, dışarda bir akşam yemeği, küçük bir kutlama bile pozitif motivasyon sağlayacak ve kadını cesaretlendirecektir. Eşlerin tedavi sürecinde pozitif olması ve sabırlı olması başarıyı artıracaktır. Eşler vaginal ilişki olmadan birbirine yakınlaşmalı ve bunun sıklığını artırmalıdır. Eşinde vajinismus olması nedeniyle aşırı pasif olma, erkeksi isteklerini gizleme uygun değildir. Erkekler cinsel istek ve arzularını eşlerine belli etmeli, onları beğendiklerini, istediklerini göstermelidirler. Birbirinin bedenlerini ve nelerden hoşlandıklarını öğrenmeye çalışmalıdırlar. Ancak yakınlaşma esnasında eşine vaginal ilişki için baskı yapmamalı, gerginliğe strese neden olmamalıdır.

Vajinismus tedavisi evde olmaz. Kendi kendinize internet ortamından faydalanarak çözme ihtimaliniz oldukça zayıftır. Bu sizde moral bozukluğuna yol açacaktır. Vajinismusu kendi kendine yenenlerin sayısı oldukça düşüktür. Bu konu ile ilgili vajinismus tedavisi görenlerden öneriler alabilirsiniz. Vajinismus tedavisi olanlar aslında bir uzman yardımıyla bu konuyu çok kısa sürede ve kolaylıkla aşabileceğinizi size söyleyecektir.

Tedavinizi ertelemeyiniz. Vajinismus tedavisi yapan devlet hastaneleri ankara da çok fazla bulmak mümkün olmayabilir. Yada devlet hastanesinde doktorunuz hasta yoğunluğundan dolayı bu konu ile ilgili size yeterince vakit ayıramayabilir. Vajinismus tedavisi detaylı değerlendirmeyi ve hastaya vakit ayırmayı gerektirir. Ankara vajinismus doktorlarından jinekolog Doç. Dr. Nermin Köşüş ile bu konu hakkında irtibata geçebilirsiniz.

Ankara vajinismus kliniğimizde vajinismus tedavisi Doç. Dr. Nermin Köşüş tarafından yapılmaktadır. Jinekolojik muayene esnasında herhangi bir alet kullanılmaz. Muayene oldukça kısa, basit ve ağrısız bir muayenedir. Jinekolojik değerlendirme sonrası vajinismus hastalığının derecesi belirlenir. Tedavinin kaç seans süreceği bu muayeneye göre karar verilir. %90 hastada 2-3 seansta vajinismus problemi çözülür. Ankara vajinismus tedavisi ve vajinismus tedavisi ankara fiyatlarıiçin bizimle 0312 285 85 88 nolu telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Vajinismus Ankara, Vajinismus Tedavisi Ankara, Jinekolog Ankara, Doç. Dr. Nermin Köşüş

Aşağıdaki makalelerimizi de okuyabilirsiniz Nedir?

>>>İnfertilite (kısırlık) hakkında merak edilenler
>>>Yumurtlama Tedavisi (Ovulasyon İndüksiyonu)
>>>Aşılama (IUI) Nedir?
>>>Yumurta (Osit) dondurma hakkında bilmek istedikleriniz
>>>İnfertilite (Kısırlık) Nedenleri ve Tedavisi
>>>Tüp bebek fiyatları ne kadardır? Tüp bebek merkezi tavsiyesinde önemli noktalar nelerdir?
>>>Tüp Bebek Nedir? Tüp bebek tedavisinde neler yapılıyor?
>>>Aşılama Nedir? Aşılama Nasıl Yapılır?
>>>Tüp bebek uzmanı kimdir?
>>>Tüp bebek tedavisinde cinsel ilişki yasak mıdır?
>>>Tüp bebekte gebelik haftası hesaplama nasıl yapılır?
>>>Tüp bebek kaç defa denenebilir?

Kliniğimizde vajinismus tedavisi Doç. Dr. Nermin Köşüş tarafından yapılmaktadır. Ankara vajinismus tedavisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vajinismus Ankara, Vajinismus Tedavisi Ankara, Jinekolog Ankara, Doç. Dr. Nermin Köşüş
Kliniğimizde

Tarafımızdan vajinismus tedavisi uygulanmaktadır. Genelde vajinismus tedavisi 2-3 seansta tamamlanmaktadır. Vajinismus tedavisi ile korkularınızı yenerek yeni bir hayata başlayabilirsiniz.

Vajinismus Ankara İletişim Bilgileri

Telefon:(312)285-85-88
Email: nerminkosus@gmail.com
Website: www.drnerminkosus.com

Ankara Ticaret Merkezi,
Kızılırmak Mah,
1450 sok,
B Blok No:4,
Çukurambar/Çankaya,
ANKARA