YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİM


"Sezaryen oranlarımız nereye gidiyor?"

N.Çiçek, Ç.Çelik, N.Köşüş, H.Görkemli, A.Acar, C.Akyürek. Selçuk Üniv Tıp Fak Derg 2001; 17: 117-122.

"Comparison of single agent and combination therapy of alendronete and tibolone in postmenopausal osteoporosis. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2005; 15: 81-86.

"An unusual complication of intrauterine contraceptive device: Perforation; Review of literature."

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 88-94.

"Management of Gestational Trophoblastic Neoplasms in Our Clinic. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 174-179.

"SARS Ve Gebelik."

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 82-87.

"Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome With Unknown Etiology: Case Report. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 153-155

"New Contraceptive Methods in Use. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 194-202

"Erken Gebelikte İdiopatik Trombositopenik Purpura Nedeniyle Olusan İntrakranial Kanama. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16: 203-206.

"Acil Kontrasepsiyon. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Genel Tıp Derg 2007; 17: 131-138

"Kliniğimizde Erken Membran Rüptürü Olan Gebelerde Perinatal Sonuçlar."

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 152-158.

"Management of Pregnants with Cardiac Disease in Our Clinic. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 18-22.

"Sudden Visual Loss Due To Conversion After Cesarean Section İn A Patient With Preeclampsia. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 325-327

"Intraabdominal Kanamaya Neden Olan Metastatik Hepatik Koryokarsinom."

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 134-137

"Nullipar Gebelerde Sürekli Epidural Analjezinin Maternal Ve Fetal Sonuçları. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 436-441.

"Fetal Ureterocele: Case Report. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 142-144.

"Can Laboratory And Clinical Signs Predict Persistence in Gestational Trophoblastic Disease? "

Ç.Çelik, A.Köşüş. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008; 30: 57-64

"Human Papillomavirüs Aşıları. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008; 18: 172-180.

"Kalp Hastalığı Olan Ve Olmayan Gebelerde Maternal Ve Fetal Sonuçlar Açısından Bir Fark Var Mı? "

A.Köşüş, N.Köşüş, N.Açıkgöz, M.Çapar. Genel Tıp Derg 2008; 18: 55-60

"Erken Membran Rüptürü Olan 36-42 Haftalık Gebelerde Maternal ve Fetal Sonuçlar. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2008: 15: 6-10

"H1N1 influenza: gebelik ve laktasyon. "

N.Köşüş, A.Köşüş, S.A.Simavlı, M.Duran, N.Ö.Turhan. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009; 19: 354-360.

"Endometriyal biyopsi analjezisinde intrauterin lidokain ile paraservikal blok uygulamalarının kıyaslanması. "

A.Güler, A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Cerrahi Sanatlar Dergisi (J Surg Arts) 2009; 2: 1-10

"Yavas Gelişen Sheehan Sendromu ve Empty Sella: Postpartum Kanamanın Nadir Bir Komplikasyonu. "

A.Köşüş, N.Köşüş, M.Çapar. Fırat Tıp Dergisi 2009; 14: 93-96.

"Results of Upper Gastrointestinal System Endoscopy in Women with Dyspeptic Symptoms. "

M.Ateş, A.Köşüş, N.Köşüş, A.Güler. The Eurasian Journal of Medicine 2009; 80-83.

"Comparision of standard mammography with digital mammography and digital infrared thermal imaging for breast cancer screening. "

N.Köşüş, A.Köşüş, M.Duran, S.Simavlı, N.Ö.Turhan. Journal of The Turkish German Gynecological Association 2010; 11: 152-157.

"Rifamycin sv application to subcutaneous tissue for prevention of post-cesarean surgical site infection. "

A.Köşüş, N.Köşüş, A.Güler, M.Çapar. European J General Medicine 2010: 7: 269-276.

"Spontaneous re-closure of hymen during pregnancy, seventeen years after hymenotomy. "

A.Derbent, S.Simavlı, N.Köşüş, H.Kafalı. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20: 392-394.

"Illegal abortion with use of matchstick: case report. "

N.Köşüş, A.Köşüş, A.Derbent, N.Ö.Turhan. Anatolian J Obstet Gynecol. 2010; 3: 1-3.

"Vulvodini: açıklanamayan bir genital ağrı sendromu. "

A.Köşüş, N.Köşüş, S.Simavlı, M.Duran, N.Ö.Turhan. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20: 326-334.

"Preterm erken membran rüptürü olan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar. "

Köşüş, N.Köşüş, A.Güler, M.Çapar. Tıp Araştırmaları Dergisi 2010; 8: 69 -75.

"Fetal magnetic resonance imaging in obstetric practice. "

A.Köşüş, N.Köşüş, B.Usluogullari, M.Duran, N.Turhan, M.Tekşam. Journal of Turkish-German Gynecologic Association 2011; 39-46.

"Sezaryen Operasyonun P Dalga Dispersiyonu ve P Dalga Süreleri Üzerine Etkisi. "

İA.Atar, N.Köşüş, A.Köşüş, N.Açıkgöz, D. Hızlı, B.Eryonucu. Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi 2011; 9: 128-133.

"Antenatal diagnosis of placenta increta and its successful conservative management with methotrexate. "

A.Güler, N.Kosus, A.Turan, Z.Mil. Eastern Journal of Medicine 2013;18: 48-51.

"Birinci Trimester Serum Ürik Asit Düzeyi Ölçümü ile Gebelikteki Glukoz İntoleransı Tahmin Edilebilir mi? "

D.Hızlı, H.Tevrizci, Ş.Altınbaş, B.Akcal, A.Koşuş, N.Koşuş, H.Kafalı. Gazi Med J 2013; 24: 11-13.

"Her yönüyle mikrokimerizm."

B.Usluoğulları, A.Köşüş, N.Köşüş, D.Hızlı, B.Akçal, AA.Bal. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013; 23: 92-98.

"Türk Adölesan Kızlarda Vücut Kitle İndeksinin Akne, Hirsutism ve Menstrüel Düzensizlik Semptomları Üzerine Etkisi. "

D.Hızlı, H.Koşger, S.Hacıvelioğlu, N.Koşuş, A.Koşuş, Z.Kamalak, B.Akcal, H.Kafalı, N.Turhan. Gazi Med J 2013; 24: 67-69.

"Treatment of Ruptured Ovarian Endometrioma with Extremely High CA 125, Moderately High CA 19-9 and CA 15-3 Level."

M.Duran, A.Kosus, N.Kosus, C.Duvan, H.Kafali. JCAM 2014; Feb: 1-3.

"Effects of Long Bones on Fetal Weight Estimation. "

İ.Kaygusuz, A.Köşüş, N.Köşüş, M.Duran. J Turgut Ozal Med Cent 2014: 21(4): 270-273.

"Mean Platelet Volume Changes In Second and Third Trimester of Gestation. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 2014; 1(1): 17-20."

M.Duran, A.Köşüş, N.Köşüş, G.Önel, N.Ö.Turhan. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 2014; 1(1): 17-20.

"İlk Trimesterde Saptanan İki Fetal İzole Akrani Olgusu. "

M.Duran, N.Köşüş, A.Köşüş, G.Önel, N.Ö.Turhan. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 2015; 1(2): 52-56.

"Jinekolojik Kanserlerde Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonu Uygulamaları. "

H.Balcı, A.Köşüş, İ.Kaygusuz, N.Köşüş, A.Eser, A.Altındiş. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015; 25(3): 187-194.

" Chewing Gum: A Funny Way Opposed To Postoperative Ileus For Gynecological Operations. "

Z.Kamalak, N.Köşüş, A.Köşüş, M.N.Kalem, D.Hızlı, B.Akçal, H.Kafalı. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015; 12 (3): 119-122.

"Intrauterine Fetal Surgery Current Approaches. "

A.Eser, N.Köşüş, A.Köşüş, M.N.Kalem, N.Akgün, E.Yüce. Gynecol Obstet Reprod Med 2015; 21: 56-61

"Bakri Balloon Application in Postpartum Haemorrhage; Our 6-Year Experience. "

A.Eser, A.Köşüş, S.Y.Aslaner, İ.İ.Gümüş, İ.Kaygusuz, N.Köşüş, D.Hızlı, Z.C.Duvan, H.Kafalı. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015; 25(4): 237-244.

"Sleep Abnormalities in Pregnancy: Review. "

A.Eser, İ.Kaygusuz, İ.İ.Gümüş, A.Köşüş, N.Köşüş. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2015; 25(4): 250-257.

"Umbilikal kord stenozu ve buna bağlı gelişen umbilikal kord torsiyonu: Olgu sunumu. "

N.Akgün, N.Köşüş, A.Köşüş, F.Yardımcı. Perinatoloji Dergisi 2019; 24(1): 47–50.

"Kontraseptif Aşılar (Contraceptive Vaccines: Review). "

M.N.Kalem, A.Köşüş, N.Köşüş, Z.Kalem, A.Eser. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2019; 26 (1): 42-51. doi: 10.5336/gynobstet.2014-41152

"Appendix mucinous cystadenoma mimicking a right adnexal mass (Sağ adneksiyel kitleyi taklit eden apendiks müsinöz kistadenomu). "

M.T.Kafadar, B.Kösem, E.Kirtiş, N.Köşüş, A.Köşüş. Cukurova Med J 2019; 41(3): 570-572. DOI: 10.17826/cukmedj.237544

"Gebelikte Cilt Hastalıkları. "

E.Bitirgen, A.Köşüş, M.N.Kalem, M.Duran, N.Köşüş. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019; 13(2): 78-82.

"Prenatal Screening Test Parameters Can Be Affected By Either Placental Location Or Fetal Gender. "

M.Yıldırım, A.Köşüş, N.Köşüş, H.Sağlam, M.Duran. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019; 13(2): 51-54.

"Amylase in Obstetrics and Gynecology: Review. "

A.Eser, İ.Kaygusuz, N.Köşüş, A.Köşüş, İ.İ.Gümüş. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2019; 26 (2):109-13 doi: 10.5336/gynobstet.2014-40276

Ankara Jinekolog İletişim Bilgileri

Telefon:(312)285-85-88
Email: nerminkosus@gmail.com
Website: www.drnerminkosus.com

Ankara Ticaret Merkezi,
Kızılırmak Mah,
1450 sok,
B Blok No:4,
Çukurambar/Çankaya,
ANKARA

Ankara Kadın Doğum Uzmanı Web Sitelerimiz

www.aydinkosus.com

www.jinekologankara.com

www.ankaratupbebekuzmanlari.com